Minnelijke óf een wettelijke schuldsanering

Als uw financiële situatie ten minste drie maanden stabiel is, kan een schuldsaneringstraject bij de gemeente aangevraagd worden. De schuldhulpverlener van de gemeente probeert een regeling te treffen met uw schuldeisers. Dit noemen we de minnelijke schuldsanering.

Als het minnelijke traject via de gemeente niet slaagt, is er nog de mogelijkheid om bij de kantonrechter een aanvraag in te dienen om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering, de WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen). Een WSNP-traject duurt over het algemeen drie jaar. Bij beëindiging van de wettelijke schuldsanering bepaalt de kantonrechter of de zogenoemde ‘schone lei’ wordt verleend. Bepalend is of aan alle verplichtingen is voldaan, waaronder de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk aan de schuldeisers af te lossen. Als de rechter een ‘schone lei’ verstrekt kunnen de schuldeisers de rest van de openstaande schuld niet meer opeisen.

Terug naar schuldenbewind