Info en links

Tarieven Beschermingsbewind en Schuldenbewind
De tarieven voor beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie bepaald in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”. Klik hier
voor de tarieven.

Bij een minimum inkomen worden de kosten van het beschermingsbewind (meestal) betaald door de gemeente. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand voor u aanvragen.

Tarieven Budgetbeheer
De tarieven voor budgetbeheer kunt u opvragen bij Stichting Bebon.

Klachtenregeling
Wij maken gebruik van de klachtencommissie van onze branchevereniging Horus. Klik hier voor onze klachtenregeling. 

Privacy verklaring
Binnen Stichting Bebon worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt. Deze gebruiken we voor het werk dat wij voor hen uitvoeren. Alle cliënten mogen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaan. Klik hier voor de privacy verklaring waarin is beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Links
Brochure bewindvoering Rijksoverheid
Horus.nl