Het aanvragen van bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die - door psychische of lichamelijke problemen - niet in staat zijn om voor hun eigen financiële administratie te zorgen.

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen, maar ook een partner of familieleden kunnen een verzoek tot bewindvoering indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter wijst het verzoek tot onderbewindstelling toe; hij wijst ook een bewindvoerder aan.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt ervoor zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de financiële situatie van de cliënt. Hij maakt een budgetplan: een overzicht van inkomsten, uitgaven en eventueel schulden.

De bewindvoerder neemt contact op met alle instanties en bedrijven met wie de cliënt een financiële relatie heeft. Belastingaangiftes en aanvragen van (bijzondere) bijstand, (huur)toeslagen of persoongebondenbudget (PGB): al deze financieel-administratieve taken worden door de bewindvoerder uitgevoerd.

Het inkomen van de cliënt (salaris, pensioen, of uitkering) wordt gestort op een beheerrekening van de cliënt. De bewindvoerder draagt er zorg voor dat alle vaste lasten tijdig worden voldaan via deze rekening.

Het geld dat de cliënt zelf kan uitgeven wordt gestort op een leefgeldrekening. De cliënt kan pinnen of geld opnemen van deze rekening.  Het bedrag dat maandelijks of wekelijks op deze leefgeldrekening wordt gestort is afhankelijk van inkomsten, uitgaven en gezinssituatie.

De bewindvoerder is verplicht om periodiek verantwoording af te leggen aan de kantonrechter.

Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft met de financiële administratie en/of om goed met geld om te gaan.

Budgetbeheer kan worden aangevraagd zonder tussenkomst van de kantonrechter.

De budgetbeheerder werkt op dezelfde manier als een bewindvoerder: hij regelt de betalingen van de vaste lasten en voert alle andere financieel-administratieve zaken uit, zodat de cliënt daar geen zorgen over heeft. Het inkomen van de cliënt (salaris, pensioen, of uitkering) wordt gestort op een beheerrekening. De cliënt heeft bovendien een leefgeldrekening waar de budgetbeheerder maandelijks of wekelijks een bedrag op stort waar de cliënt van kan pinnen of contant geld van kan opnemen. De budgetbeheerder kan op verzoek een overzicht van betalingen en uitgaven toesturen (naar de cliënt, een familielid, hulpverlener of vriend), zodat de financiën gecontroleerd kunnen worden.

Postbus 90
7240 AB Lochem
Email: info@bebon.nl

De tarieven voor bewindvoering zijn landelijk vastgesteld door het LOCVK. Klik hier voor de tarieven.