Budgetbeheer

Budgetbeheer is een vrijwillige variant van beschermingsbewind. Als u het lastig vindt om uw financieel administratieve zaken op orde te krijgen en te houden kan vrijwillig budgetbeheer een oplossing zijn.

Stichting Bebon biedt deze dienstverlening alleen aan in de volgende specifieke gevallen:

  • Als bewindvoering een te zware maatregel is, maar als het toch wenselijk is (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen) om financiële zaken uit handen te geven.
  • Na afloop van beschermingsbewind: er is geen noodzaak meer voor bewindvoering, de schulden zijn afgelost. U vindt het een veilig idee om ondersteuning te houden bij uw financiën.

Hoe werkt budgetbeheer?
Stichting Bebon stelt in overleg met u een overeenkomst op waarin staat vastgelegd welke zaken door de Stichting worden geregeld en wat u zelf doet.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt een budgetplan gemaakt. U geeft een machtiging af voor uw betaalrekening. Op deze rekening komen alle inkomsten. Stichting Bebon betaalt de vaste lasten. In overleg met u wordt maandelijks een bedrag gereserveerd om onvoorziene uitgaven op te vangen. U krijgt een vast maandbedrag op een tweede betaalrekening. Hierover heeft uzelf de regie. De post blijft u gewoon thuis ontvangen.

Stichting Bebon treedt niet op als uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie op tijd door te geven. Het is van belang dat u eerst met ons overlegt voordat u nieuwe verplichtingen aangaat. Wij zullen dan kijken of er ruimte is in uw budgetplan.

Wat doet de Stichting Bebon voor u?

Bij het Basispakket Budgetbeheer voert de bewindvoerder een beperkt aantal werkzaamheden uit:

  • Het beheren van het inkomen via volmacht en het betalen van de vaste lasten
  • Het maken van en budgetplan
  • Het reserveren van geld voor onvoorziene uitgaven
  • Het overmaken van een maandbedrag naar uw rekening

Bij het Totaalpakket Budgetbeheer komen daarbij:

  • Het aanvragen/wijzigen van toeslagen bij de belastingdienst
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand en andere sociale regelingen bij de gemeente
  • Het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke en waterschapbelastingen
  • Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting (box 1)

Beide pakketten worden alleen aangeboden als er geen schulden zijn. Er mogen geen andere financiële verplichtingen worden aangegaan die uitvoering van het budgetplan in de weg staan.

Tarieven
De tarieven voor budgetbeheer kunt u opvragen bij Stichting Bebon.
Voor de kosten van budgetbeheer geeft de gemeente geen bijzondere bijstand. U kunt eventueel een aanvraag doen bij uw werkgever, kerkelijke gemeente of een ander fonds.