Schuldenbewind

Als mensen door problematische schulden of verkwisting in een financieel uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen, kunnen zij de kantonrechter verzoeken hen onder bewind te stellen. Dit noemen we schuldenbewind. Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het is bedoeld om mensen te beschermen tegen (verdere) financiële problemen en te werken aan het oplossen van schulden. 

Hoe werkt schuldenbewind?
De bewindvoerder begint met het creëren van stabiliteit in de financiën, zodat met de inkomsten alle vaste lasten en het leefgeld betaald kunnen worden.

Voor het regelen van de problematische schulden is een minnelijke óf een wettelijke schuldsanering nodig. De bewindvoerder zal deze regelingen voorbereiden, aanvragen en begeleiden.

Het regelen van schulden via een minnelijk of wettelijk traject is echter niet voor iedereen mogelijk. Dat kan komen door bijvoorbeeld de aard van de schulden, zoals fraudeschulden. Schuldenbewind kan dan zorgen voor een stabiele financiële situatie. Een schuldsaneringstraject is vaak op een later tijdstip alsnog mogelijk. De bewindvoerder van Stichting Bebon kan u daarover goed informeren.

Werkzaamheden van de bewindvoerder
Voor een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden, klikt u hier.

Tarieven
De tarieven voor kosten beschermingsbewind zijn door het ministerie vastgelegd in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”. Bij een minimum inkomen worden de kosten van het beschermingsbewind (meestal) betaald door de gemeente. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand voor u aanvragen.