Werkzaamheden van de bewindvoerder

Bij schuldenbewind verricht de bewindvoerder onder meer de volgende werkzaamheden:

 • voorbereiden van, en toeleiden naar de schuldsanering

En natuurlijk alle werkzaamheden die bij een standaard bewind horen:

 • openen beheerrekening en leefgeldrekening
 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een budgetplan (maand- en jaarbegroting) en vaststellen van het leefgeld
 • relevante organisaties/instellingen informeren over de onderbewindstelling en regelen dat de zakelijke post voortaan naar Stichting Bebon wordt gestuurd
 • verrichten van betalingen zoals vaste lasten
 • declaratie ziektekosten indienen
 • regelen toeslagen belastingdienst
 • verzorgen belastingaangifte (box 1)
 • aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand en overige inkomensvoorzieningen
 • treffen van betalingsregelingen bij beheersbare schuldenlast;
 • adviseren over en eventueel afsluiten van verzekeringen
 • opstellen van de jaarlijkse rekening en verantwoording voor de rechtbank

Terug naar schuldenbewind